Дотраените простории во кои сега се наоѓа матичната служба во Општина Ѓорче Петров се во незавидна состојба. Токму затоа, градоначалникот Александар Наумоски презеде времени мерки со тоа што овозможи соодветни услови кои приличат за вакви настани за венчавање на млади парови. Имено, во Центарот за култура  „Ѓорче Петров“ извршена е пренамена на дел од сцената со што се доби сосема нов адаптиран простор за венчавки.

 

Советот на општина Ѓорче Петров денеска ја одржа третата Седница. Советниците гласаа по 20 точки за кои едногласно беше дадено “зелено светло” за понатамошна постапка.
На седницата беше изгласан Извештајот за извршување на Буџет на општина Ѓорче Петров за третиот квартал на 2017 година, усвоена Предлог-одлуката за претставници на Управен одбор во ЈОУДГ  Росица, како и Извештајот за реализација на Програмата за остварување на социјална заштита во општината за период од 01.01.-30.09.2017 година. На оваа тема, беше изгласана и Предлог програмата за остварување социјална заштита во Ѓорче Петров за следната година.

 

Еден од приоритетите на градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Александар Наумоски е зачувување на животната средина и пошумување на сите слободни општински простори, со што видно ќе се подобри квалитетот на живеење, но и ќе се придонесе за поквалитетен воздух. Во период кога имаме зголемено загадување на воздухот и се бориме против тоа, и затоа што општината важи за една од еколошките средини во Скопје, тенденција е да се засадуваат што поголем дел од слободните површини.

 

По Програма на ЈП Комунална хигиена Скопје во соработка со Општина Ѓорче Петров

ЈПКХ Скопје, со 4 наменски комунални возила-кипери од 2,5м3,  ќе ja спроведе втората есенска акција за собирање на кабаст отпад, по утврдена динамика во РЕОН 1 и РЕОН 2 – градски реони на општина Ѓорче Петров, БЕЗ НАДОМЕСТ, на 17.11.2017 и 18.11.2017 (петок и сабота), од 07-11ч.

Под кабаст отпад се подразбира: делови на мебел и на него слични предмети; опрема–делови на бањи и купатила; бела техника-електрични апарати за домаќинства (шпорети, ладилници, машини за перење алишта и садови, бојлери и слични предмети); електронски апарати (компјутери, телевизори, музички системи и сл.), како други на нив слични кабасти предмети кои се користат во домаќинствата, а не им се потребни;
 
РЕОН 1- (17.11.2017- петок)
УЗ ХРОМ, дел од УЗ Ѓорче Петров и дел од УЗ Мирче Ацев (под ул: Ѓорче Петров до пресек со ул: Арсение Јовков, долж истата до ул:Црногорска и УЗ ДЕКСИОН (го опфаќа и просторот над пруга со станбени куќи, лево од гробиштата);

РЕОН 2 – (18.11.2017 - сабота)
Реонски центар (делот околу паркот), стопанската зона, дел од УЗ Ѓорче Петров и дел од УЗ Мирче Ацев (над ул: Ѓорче Петров до ул: Арсение Јовков) и УЗ Даме Груев;

ОБВРСКИ НА ГРАЃАНИТЕ:

КАБАСТИОТ ОТПАД ДА СЕ ИЗВАДИ ОД 7.00 - 9.30ч.
За индивидуални куќи – Кабастиот отпад да се извади пред капија. Во тесни и слепи улици да се извади до прва поширока улица.
За станбени згради: во непосредна близина на зградите, да не се попречува пешачкото движење и да е пристапно за возилата на ЈПКХ (до контејнерите);

СЕ ПОВИКУВААТ ГРАЃАНИТЕ НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ ДА ГИ ИСКОРИСТАТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ТЕРМИНИ ЗА РАСЧИСТУВАЊЕ НА СВОИТЕ ДОМОВИ И ДВОРОВИ ОД НЕПОТРЕБЕН КАБАСТ ОТПАД – БЕЗ НАДОМЕСТ, СО ШТО ЌЕ ПРИДОНЕСАТ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА;

ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА, НЕ Е ДОЗВОЛЕНО ОДЛАГАЊЕ НА КАБАСТ ОТПАД ДО КОНТЕЈНЕРИТЕ, КАКО И НА ДРУГИ НЕСООДВЕТНИ МЕСТА ЗА ТАА НАМЕНА;

ОВАА УСЛУГА ГРАЃАНИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ЈА ДОБИЈАТ СО ЈАВУВАЊЕ НА БЕСПЛАТНИОТ ТЕЛ. БРОЈ НА ЈПКХ  0800 222 33