Денес во општината Ѓорче Петров се одржа работилница во која беа разгледани резултатите од анкетата на жените од Општината Ѓорче Петров спроведена во месец април на трите локации кај „Тинекс“ маркетот во Ѓорче Петров, во дворот на ООУ „Страшо Пинџур“ и „Кики маркет “ во населбата Даме Груев. На секој од овие пунктови, дел од жените пополнија анкетен лист каде анонимно се изјаснија за нивните потреби, барања, како и за проблемите со кои тие се соочуваат. Собрани беа над 70 предлози и барања од сите локации кои беа доставени до општината, а голем дел од нив се однесуваа на комуналната сфера, канализацијата, помош за ранливите категории на семејствата,  вработување, осветлување .

Вицешампионите од ООУ „Димитар Беровски“  предводени од  тренерот, Зоран Наков денес беа примени од првиот човек на Oпштината Ѓорче Петров, Сокол Митровски кој се заблагодари за одличниот пласман на екипата и успешната презентација на општината на државниот натпревар во ракомет на кој го освоија второто место.

Со одстранување на старата асфална подлога започна целосната реконструкција на улицата „ Браќа Чакреви“ во општината Ѓорче Петров. Реконструкцијата ќе опфати промена на коловозот, целосно ќе се реконструираат тротоарите со широчина од 1,5 метри, а ќе биде изведена и нова атмосферска канализација со широчина на цевките од 250 мм. Во проектот е планирано и поставување  на новото улично осветлување. Улицата е со должина од 330 метри и широчина од 6 метри.

Врз основа на член 18 од Правилникот за доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните  работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров, (Службен гласник на Општина Ѓорче Петров бр. 5/2016), Комисијата за образование, наука, социјална, здравствена заштита и заштита на деца при Советот на Општина Ѓорче Петров објавува:

КОНКУРС
доделување награди, дипломи и пофалници на учениците и просветните  работници во општинските основни училишта во Општина Ѓорче Петров

Наградите, дипломите и пофалниците се доделуваат на учениците и просветните работници поединечно и групно за особени постигнувања и успешни резултати во воспитно-образовната дејност.

Ученикот Блаже Суклевски од 8 одд. од ООУ „Тихомир Милошевски“ од општината Ѓорче Петров под менторство на наставничката Анкица Спасова освоија прва награда на државниот натпревар по математика кој се одржа на Факултетот за Туризам и угостителство во Охрид. Ова беше нов предизвик за осмодделенецот Блаже Суклевски кој покажа убедливо најдобри резултати пред неговите врсници. Овој млад математичар и досега се закитувал со медали од општински, регионални и државни натпревари. Со титулата најдобар математичар само ја докажа својата супериорност во познавање на оваа природна наука. Следното натпреварување на кое ќе учетвува Блаже ќе биде на Јуниорската македонска математичка олимпијада.