Улиците „31“, „33“, и „ 53“ во Волково, општина Ѓорче Петров се подготвуваат за асфалтирање. На споменатите улици е започнато со подготовка за асфалтирање уште пред два месеци но студеното време и неповолните временски услови не дозволија  да се финишира со асфалтирање на истите. Преостанатите градежни работи за целосно заопкружување на проктите планирано е да се завршат до крајот на март 2017година, односно со започнување на работа на асфалтните бази ќе започне и асфалтирањето на споменатите улици. Од снегот и студот на некои делови оштетени се веќе тампонираните улици, поставени се и ивичници и изведена е канализација. Пред асфалтирање ќе бидат отсранети сите недостатоци. Работите ги иаведува „Јубај-2“ од Скопје а средствата за реализирање на овие проекти се обезбедени од буџетот на општината.

Во ООУ „Димитар П.Георгиев- Беровски” се одржа општински натпревар по физика на кој учествуваа 38 ученици од 8 и 9 одделение на кој повеќето од учесниците се пласираа за регионален натпревар. Организаторот на натпреварот ООУ „Димитар П.Георгиев- Беровски“, на чело со директорката Јасмина Костадиновска. на учесниците им овозможи срдечен пречек и пријатни натпреварувачки моменти, почестени со гостопримство и релаксирачка атмосфера.

Целосно се завршени сите градежни работи на улицата„2“ која поминува покрај новата полициска и противпожарна зграда во општината Ѓорче Петров. Улицата е широка 6 метри  и должина од 160 метри . Изведени се и тротоари од двете страни на улицата и тоа од страната на полициската зграда со широчина од 2метри а од страната која гледа кон паркот тротоарот е широк 1,5 метри. Изградена е нова атмосферска канализација и поставено е и ново улично осветлување.

Општината Ѓорче Петров ќе започне со замена и поправка на оштетени делови на реквизити од  днаесеттина  детски игралишта кои се изградени на територијата на целата општина. Ќе бидат заменети седалата од лулашките и ќе се поправаат и останатите реквизити. Вакви мерки општината превзема секоја година со зголемување на температирите ,а најпрвин се интервенира во Реонскиот парк кој преполн со дечиња и нивните родители, баби и дедовци кои ги ност своите најмили да се  рекреираат во паркот штом се покачат временските температури.

 

Одржана работилница на тема „ „Трговија со луѓе„ во врска со проектот „Безбедни училишта“, во ООУ „Тихомир Милошевски

Денес, во ООУ „ Тихомир Милошевски“ се одржа предавање за трговија со луѓе каде учениците беа запознаени со појавата на трговија на луѓе , односно со трговија на деца. На предавањето беше кажано дека луѓето од дисфункционални семејства и оние кои се во тешка економска состојба, лесно може да бидат измамени, со ветување дека во странство ќе им се обезбеди подобар живот. Предавачите од ПСОН „Ѓорче Петров“ , им порачаа на учениците дека во секојдневниот живот треба да внимаваат за да не бидат жртви на трговија со луѓе, потенцирајќи дека тоа преставува сериозно кривично дело.