По повод Денот на жената 8-ми март, на 6- ти март во Центарот на култура во Општината Ѓорче Петров се случи културен настан. Бардот на македонската актерска сцена Мите Грозданов ја започна прославата на својот јубилеј 50 години професионализам и 63 години аматерско бавење со  актерство. Горд сум што имав можност овој мој голем јубилеј да го започнам токму од општината Ѓорче Петров. Големиот љубител и познавач на актерската игра, градоначалникот Сокол Митровски безрезервно ја поддржа мојата идеа,  моето прославување на двата мои јубилеа да започне токму во општината со која тој раководи, во општината која последниве години вложува  многу во културниот развој, а посебно е препознатлива како единствена скопска општина која има свој театар кој со поддршка на општината непречено делува.

 

Во OОУ „Тихомир Милошевски“ се одржа предавање проследенo со видео презентација на тема   „Важноста на витамините и антиоксидансите”.  Предавањата кои ги спроведоа предметните наставници: Верче Маневска Стефанова и  Соња Дојчиновска-Гроздановска, беа од информативен и едукативен карактер. Учениците можеа да научат повеќе за примената на витамините и антиоксидансите во секојдневната исхрана, како и да продолжат да ги негуваат стекнатите хигиенски навики и да развијат нови, со што би се подобрила нивната и колективната општа здравствена состојба како и одржување на чиста и здрава животна средина. На здравата храна ,особено во детската возраст , треба да се обрне поголемо внимание.

На ова предавање учениците од клубот за превенција беа запознаени со видовите зависности (дрога, алкохол, интернет, коцкање/ обложување). Покрај манифестациите на лицата кои се зависници, учениците ги  открија и последиците од истото. Последниците од користењето на дрогата можат да бидат како здравствени, така и психолошки, проблеми во семејството, социјани, проблеми во училиште (бегање од часови, слаб успех) проблеми со законот, финансиски проблеми и сл. Без разлика кој вид дрога се конзумира сите тие предизвикуваат исти штетни последици.

 

Зимата не беше пречка градежниците од АД„ Енергомонт “ од Скопје да работат на  поставување на  канализациска мрежа на крак 119 , долг 1500 метри. Кон овој крак гравитираат улиците „40“, „20“ и „22“ кои се наоѓаат во Волково и дел во Кисела јабука, општина Ѓорче Петров. Пред неколку дена во целост беа завршени работите на улицата „40“ долга 380 метри во Волково на која беа поставени цевки со широчина од Ф 400 cm, а деновиве се работи на улицата „20“ која е долга 800 метри на која се поставуваат цевки со широчина од Ф250 cm.

 

Недоволниот број училници  во ООУ „Тихомир Милошевски“ во општина Ѓорче Петров , претставува голем проблем за нормално одвивање на наставата. која до неодамна се одвиваше и во три смени. Со изработка на новиот план за доградба и надградба на училиштето кој деновиве Министерството за образование и наука го достави до општинскиот сектор за урбанизам на разгледување, се предвидени да се изградат уште шест училиници, училишна трпезарија и други помошни простории.