Денес, советот за локална превенција на Општината Ѓорче Петров ја одржа својата редовна седница на која се разговараше за Бегаласката криза и евентуалните рефлексии кон општината Ѓорче петров и за преземање на превентивни мерки за заштита од пожари. На состанокот присутни беа преставници од одделението за превенција од градот Скопје и бригадата за противпожарна заштита, регионален центар за управување со кризи, командирот на ПСОН Ѓорче Петров, Горан Однакозов, претседателите на месните и урбани заедници и основните училишта во општината.

Денес, 26.04.2017 (среда), во Општина Ѓорче Петров  традиционално по десетти пат се одржа Детска ликовна колонија. На колонијата учествуваа 45  ученици од  основните училишта од Општина Ѓорче Петров и ученици од општините од Градот Скопје и уметничкото средно училиште ДСУ Лазар Личеноски. Децата беа распоредени на три локации: кај манастирот Св.Ѓорѓија, среде селото Кучково и во близина на етно-селото  Старо буре.

Локацијата Кучково традиционално и годинава ќе ги обедини најмладите уметници од основните училишта во општината Ѓорче Петров и од Градот Скопје. Ликовната колонија ќе се одржи на 26-ти Април (Среда) на три локации во селото Кучково , а учество ќе земат над 40 ученици од 6-то до 9-то одделение од општината и сите општини од градот Скопје. Младите сликари ќе сликаат на три локации на сред село стара чешма во селото Кучково, во манастирот св. Ѓорѓија, и во етно ресторанот „Старо буре“, а ќе цртаат со молив и јаглен, акрилни и темперни бои кои ги обезбедува општината.

Делегација составена од членови во Советот на Општината Ѓорче Петров отпатува во дводневна посета на своите колеги од општината Охрид. По самото пристигање во градот домаќин Охрид делегацијата од Ѓорче Петров, предводена од Председателот на Советот Гоце Петровски, беше пречекана од Председателот на Советот на Општина Охрид Гордана Коњановска. Целта на средбата беше разменување на искуства во работењето на двата Совети и можни опции за меѓуопштинска соработка. Покрај друго на средбата се разговараше и за развојот и постигнатите резултати на двете општини за време траење на мандатите на двата Совети. Гостите од Ѓорче Петров исто така имаа можност да посетат неколку значајни културни споменици во Охрид и Струга.

Денес, 21.04.2017 (петок), во просториите на општина Ѓорче Петров, се одржа шеесет и петтата седница на Советот на Oпштина Ѓорче Петров на која покрај другите точки на дневниот ред беше усвоен Извештајот за извршување на Буџетот на Oпштина Ѓорче Петров за I квартал од 2017 година. Беа усвоени и Предлог-Одлуките за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши вклопување во просторот на бесправно изградени објекти надвор од планскиот опфат за УПС с. Кучково-КО Кучково, УПС с.Волково-КО Волково, УПС с.Ново Село-КО Ново Село,, УПС с. Кисела Јабука-КО Кисела Јабука, УПС с. Орман- КО Орман, УПС с.Никиштане-КО Никиштане, УПС с.Грачани-КО Грачани.