Ученици од различни етнички заедници учествуваа на Форумот на млади лидери во училиштето Ѓорче Петров на кој имаа за цел да ја разгледаат состојбата на младите на локално ниво , нивните потреби и учеството во креирање на политиките за млади и можноста за нивно вклучување во јавниот живот на локално ниво. На презентацијата на која учествуваа сите шест основни училишта во општината Ѓорче Петров и ДСУ Кочо Рацин учесниците дискутираа за мултикултуризмот кај младите , стратегијата за организација на млади и запознавање со личноста или организацијата.

 

Градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски и директорката на градинката „Росица“, Ана Серафимовска доделија 200 пакети со основни прехранбени продукти и облека на социјално загрозени семејства и самохрани родители во општината. Градоначалникот Митровски истакна дека децата уште од најрана возраст преку овие активности учат за солидарноста и хуманоста, за значењето на пријателството, за помагањето и почитувањето на другите.

Со голем продажен еко хепенинг во дворот на ООУ „Мирче Ацев “ децата го одбележаа денот на екологијата и на тој начин испратија порака за подигање на свеста за поздрава животна средина. Учениците рачно изработија креативни предмети од рециклиран материјал  кои беа изложени на импровизирани штандови во училишниот двор  а средствата од продажбата на истите ќе бидат наменети за хортикултурно уредување на дворот на училиштето.

Има денови во животот кој остваат вечен траг, не се забораваат никогаш, се паметат вечно . Има денови кои Ви го менуваат целиот живот и смислата на животот. Еден таков ден поминаа 32 прекрасни дечиња и нивните одделенски наставници од ООУ „ Мирче Ацев„.
20.03.2017 - Ден исполнет со многу емоции, радост во срцата и топлина во душата.  Ученици од второ б одделение и 2 ученички од четврто в заминаа за Крива Паланка за  да го прегрнат нивниот другар Ведран , да го изненадат со најубави подароци но ниту еден повреден од нивната силна искрена детска прегратка. Прва дестинација и договорена „случајна„ средба со нашиот јунак беше прекрасното свето место – манастирот Св „Јоаким Осоговски„.

Денес во основните училишта во општината Ѓорче Петров се одржа еколошка акција која започна со едукативен час за значењето на екологијата и продолжи во училишниот двор каде децата собираа отпад, садеа цвеќиња, наѓубруваа и полеваа дрвца. Добредојде на пролетта најмладите и посакаа со безбројни еко пораки до возрасните за зачувување на природата што се буди, за животна средина со чист воздух, вода и почва, за цветно опкружување и здрав живот.