Благодарение на донации на верници административната зграда на соборниот храм Св.Петар и Павле во општината Ѓорче Петров доби сосема нов лик. Старите  дрвени прозорци заменети се со нови ПВЦпрозори, реновирана е новата крстилница, а заменети се и старите влезни враати со нови. Во реконструкцијата на објектот е вклучено и  реализирањето на новата енергетско- ефикасна фасада на зградата која несомнено ќе придопнесе за големе заштеда на енергија но и се доби и сосема нов лик на објектот.

Општината Ѓорче Петров во соработка со асоцијацијата „Јуридика“ го спроведува проектот „Успешни во единство“ финансиран од Европската Унија кој има за цел  развивање на мултиетничка соработка и младинско претприемништвo. За таа цел, во општината беше изготвена анализа преку анкетен прашалник на младите претприемачи од немнозинските етнички групи – Ромите во Општината Ѓорче Петров за  утврдување на потребите на целната група во областа на застапувањето и примена на правната регулатива на локално и национално ниво.

Во Недела (07/5/2017 год.) во с. Ново село, веднаш до цркавата св. Архангел Гаврил
ќе се одржи ПРВ КОЊИЧКИ ТУРНИР НА ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ „ ЗЛАТНА ПОТКОВИЦА“
Програма :
- влечење на трупци;
- Изложба на коњи
- Галоп трки

Општината Ѓорче Петров ги повикува сите заинтересирани за учество како и за сите љубители на овие коњички спортови.
лице за контакт : 070/391-601 Ивица

Од 02 мај, во сите основни училишта во Општина Ѓорче Петров, започна уписот на првачиња кои треба да тргнат во прво одделение во учебната 2017/2018 година. Запишувањето на првачињата ќе трае до 31 мај 2017 година и важи за сите деца кои до крајот на календарската 2017 година ќе наполнат шест години и дополнително по исклучок на став 1 од член 47 на Законот за основно образование детето може да се запише во прво одделение доколку наполни шест години до 31 јануари 2018 година. При уписот на првачињата во училиштата родителот (старателот)  или двајцата родители треба да дојдат со детето и со себе да ги носат потребните документи за упис (извод од матична книга на родени, потврда за примените задолжителни вакцини за детето издадено од надлежна здравствена установа како и потврда за систематски преглед од стоматолог одговорен за нивното училиште).           
И оваа година строго ќе се почитува реонизацијата, односно децата ќе се запишуваат согласно местото на живеење.

Денес, 04.05.2017, во просториите на Општина Ѓорче Петров градоначалникот се сретна со претставници на стручните служби од основните училишта во Општината (психолози, педагози  и дефектолози). На состанокот се направи анализа на почетокот на уписите на ученици во прво одделение за учебната 2017/2018 година, подготвеноста на училиштата за почетокот на новата учебна година и текот на првиот ден на уписот.