На 14.03.2017 (вторник),  учениците од трето одделение од ООУ “ Тихомир Милошевски“ беа на едночасовно возење низ главните улици и булевари на градот Скопје во рамките на програмата "Едукативен автобус" ,организирана од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во текот на активноста, предавачите од АМСМ ги информираа и едуцираа децата за нивно безбедно и одговорно учество во сообраќајот, запознавајќи ги со сообраќајните правила и прописи за да бидат безбедни учесници во сообраќајот.

Денес, 13.03.2017 (понеделник), во просториите на општина Ѓорче Петров, се одржа шеесет и третата седница на Советот на општина Ѓорче Петров на која покрај другите точки на дневниот ред беше усвоена и Завршната сметка на Буџетот на општина Ѓорче Петров за 2016 година.

Денес, Градоначалникот на градот Скопје, Коце Трајановски и Градоначалникот на општината Ѓорче Петров, Сокол Митровски  присуствуваа на отпочнување на  пролетната акција за расчистување на општината на целата своја  територија. Пролетната акција започна од кружниот тек кај црквата Св. „Петар и Павле“ со садење на цвеќиња, чистење и миење на улици,чистење и дезинфекција на контејнерите, сливниците и беа поткастрени сите гранки од дрвјата во близина на ул. Борис Сарафов ,кои преставуваа опасност за непречено одвивање на сообраќајот затоа што беа напукнати.

Денес, во општината Ѓорче Петров се одржа состанок за пролетно чистење на кој присуствуваа Градоначалникот Сокол Митровски, преставници на јавните претпријатија на градот Скопје, претседателите од сите месни и урбани заедници,инспекциските служби во општината како и Директорите на основните училишта во општината каде беа евидентирани постојните проблеми и беа посочени локациите на кои треба да се интервенира.