Во ООУ Тихомир Милошевски од општината Ѓорче Петров се одржа 58-от по ред натпревар на млади техничари и природници во организација на Народната техника на Р Македонија. На отворањето присуствуваше претседателот на Сојузот на Здруженија на техничка култура на РМ , Зоран Тодоров, кој го искажа своето задоволството што се домаќини на натпреварот, а на учениците им посака успешно претставување на своите изработки ,проектни задачи и освојување на многу награди.

Денес, 6 април 2017 година во просториите на Центарот за култура во Општината Ѓорче Петров се одржа тркалезна маса во рамките на проектот за зајакнување на капацитетите и свеста за демократија кај Ромите преку образованието. Се разговараше за начините на инклузија на младата популација на Роми, посебно децата, во образовниот систем, продолжување на образованието во средно и повисоки инстанци на образование со што би се отвориле пошироки перспективи за непречено вклучување на оваа популација во општествените текови. Исто така се дебатираше и за предизвиците жените Ромки ги имаат во процесот на образование.

На 03.04.2017 година во Центарот за култура Ѓорче Петров се одржа состанок со директорите на основните училишта, градинката, управителот   на   Агенцијата   за   обезбедување  AС   „Водно”  и ангажираните   работници   за   обезбедување   на   општинските   објекти како и командирот од ПС „ Ѓорче Петров” на тема „Безбедноста на општинските објекти“. Градоначалникот   Сокол   Митровски   ја   нагласи   потребата  за подигање на квалитетот на обезбедување на објектите кои се во сопственост на општината. „ Со воведување на физичко обезбедување на нашите објекти ситуацијата која ја имавме пред тоа очигледно дека се смени во корен. Имотот на општината сега е посигурен и вандализмот кој во минатото беше секојдневие сега е минато. Сепак, секогаш може и подобро и поквалитетно.

Празниот простиор напроти новата полициска и противпожарна зграда во општината Ѓорче Петров деновиве засадија 50 дрвца од врстата Catalpa Bignonioides, широколисни листопадни долгогодишни растенија  кои ги засадија вработените во општината Ѓорче Петров. Со новата акција за зазеленување на делови во општината зафатени се делови од Реонскиот парк, паркингот наспроти зеленото пазарче и дел од главната општинска сообраќајница улицата „Ѓорче Петров“ и тоа на потегот од општинската зграда кон Сарај.

На овогодишниот маскенбал во општината Ѓорче Петров  учество зедоа по 10 маски од  секое основно училиште и десет маски од градинката „Росица“. По краткото дефиле на сите 70 маски пред многубројната публика и членовите на комисијата која беше задолжена за изборот на најдобрите, а составена од наставници во училиштата одбра по една маска од секое училиште за големото финале кое се одржа на летната сцена во Реонскиот парк.