Денес , на 68-та Седница на Советот на Општина Ѓорче Петров беше донесена предлог- одлуката за меѓуопштинска соработка со Град Скопје и ЈП „Комунална хигиена“ Скопје , за поставување подземни контејнери. Подземните контејнери општината Ѓорче Петров  ги прави заедно со градот Скопје и со ЈП „Комунална хигиена“ при што секој плаќа по една третина од вредноста на овие контејнери, рече градоначалникот Сокол Митровски на денешната седница на советот. Со поставување на овие подземни контејнери се нуди подобро решение за одложување на комуналниот отпад , имаат подобар изглед , отпадот се одложува под земја при што исклучена е можноста да се расфрла од кучиња или мачки скитници и нема ширење миризба.

Заврши летниот камп по англиски јазик кој се одржа во ООУ„Тихомир Милошевски“ , а на кој учествуваа повеќе од 60 ученици од сите основни училишта во Општината Ѓорче Петров. Како и во изминативе четири години така и овој пат овој проект ја имаше целосната поддршка од општината, а го реализираше невладината организација „ Корени“. Предавачи  беа наставници по англиски јазик од локалните училишта и студенти по англиски јазик од американски универзитети кои престојуваат во Македонија и се членови на невладината „ Корени“.

 

Денес, во просториите на Општината Ѓорче Петров градоначалникот Сокол Митровски, прими делегација од Општината Поважска Бистрица, на чело со градоначалникот Карол Јанош . На делегацијата ú се придружи и директорот на ЈП „Јасен”, Оливер Андонов, преку кој се остварија првичните контакти со двете збратимени општини. Двајцата градоначалници разговараа за своите досегашни искуства и предизвиците со кои се соочуваат во своите општини и изразија желба за продлабочување на меѓусебната соработка на полето на културата, спортот и образованието. 

Денес, 30.06.2017 (пeток) , во просториите на Општина Ѓорче Петров се одржа состанок со претставници од месните и урбаните заедници, ЈП „Комунална Хигиена” и ЕКО-ФЛОР КОМПАНИ Скопје. Градоначалникот Сокол Митровски, упати јавен повик до граѓаните за нивно активно учество во општата акција за собирање на кабаст отпад од страна на ЈП „Комунална Хигиена”, која се реализира во текот на денешниот и утрешниот ден и во руралниот и во урбаниот дел на општината.

На 30 јуни 2017 заврши четиридневниот летен камп по англиски јазик кој се одржа во ООУ„Тихомир Милошевски“ на кој учествуваа повеќе од 60 ученици од сите основни училишта во Општината Ѓорче Петров. Овој проект ја имаше целосната поддршка од општината, а го реализираше невладината организација „ Корени“. Дипломите на предавачите и учениците им ги додели градоначалникот Сокол Митровски кој воедно им се заблагодари на сите учесници. Митровски ја  акцентираше потребата од надградување на знаењето на учениците и сите други учесници во воспитниот процес во основните училишта.