Лица за посредување со информации од јавен карактер:

Службено лице: Бошко Стојанов

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел. 2039307 локал. 126

Службено лице: Ангеле Бошковски

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

тел. 2039307 локал. 116

 

Листа на информации од јавен карактер во Општина Ѓорче Петров

 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер