Навигација

Училишни лиги

Банер

Посетители

Има 76 гости присутни
Посетители досега: : 1435632

Project Appraisal Document

Банер

Мапа

Банер

Спортски прославен 20-ти Септември

Банер

Грижа и едукација на младата популација

Банер

Внатрешна ревизија

Банер

Политика за квалитет на Општина Ѓорче Петров

Банер

Насловна Профил на Општината > Урбани и месни заедници
Урбани и месни заедници PDF Печати Е-пошта
Web Admin   
Четврток, 04 Март 2010

 

Подрачјето на Општина Ѓорче Петров е организирано во облици на месна самоуправа. Согласно Законот за локална самоуправа, во градското подрачје тие имаа назив - урбани заедници, а во населените места - месни заедници. 
За решавање на прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите од подрачјето на Урбаните и Месните заедници, согласно
Законите, Статутот и овие Правила, граѓаните во Урбаните и Месните заедници сегрижат за покренување на иницијативи:
- за решавање на прашања од комуналната инфраструктура (снабдување со вода за пиење, одводнување на отпадни води, одржување на хигиената и зеленилото, изградба и одржување на патната мрежа, уредување и одржување на гробиштата во селата)
-за одржување на објекти од јавен интерес (улици, културни и спортски објекти,
водоводи и др.),
-за заштита на животната средина и природата(заштита од загадување на водата, воздухот и почвата, заштита од прекумерна бучава и сл.)
-за покренување на иницијативи за уредување на просторот.
-за организирање на културни, спортски, забавни и други манифестации и
-за други работи од непосредно, секојдневно значење за животот и работата на граѓаните на подрачјето на Урбаните и Месните заедници (јавен превоз на
патници,образование,здравство и социјална заштита).
Урбаните и месните заедници вршаат и работи кои ќе им бидат делегирани од страна на Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
На територија на Општина Ѓорче Петров има организирани 9 Месни заедници.
 

1. УЗ Ѓорче Петров -
        
  Претседател:

          Г-ѓа Милка Спасевска - тел. 071 998 - 847

 
 

 


         
                                         

 2. УЗ Даме Груев -
           Претседател: 

           Г-дин Душко Спировски -тел.070 799-799  

 

 


                    
                                

 3. УЗ Дексион -

           Претседател:

         Г-дин. Методија Бебековски тел. 072 644 - 702

 

 


 

 

 4. МЗ Волково -

           Претседател:

           Г-дин Мире Боцевски - тел. 071 998-847   
 

 


 

 5. МЗ Кучково - 

            Претседател:

            Г-дин Јован Димишковски - тел.078 545-911

  

          


 

6. УЗ Мирче Ацев -

           Претседател:

           Г-дин Љубен Вељановски- тел.078 545-621.

 

 

 


 

7. МЗ Ново Село
           Претседател:

           Г-дин Коце Стојановски - тел.078 545-808

 

 

 


 

8. МЗ Кисела Јабука -
           Претседател:

         Г-дин Љупчо Мишевски - тел.071 998-841  

 

        

                                             


                                                  

 

 

9. МЗ Орман -
           Претседател:

         Г-дин Воислав Кајевски- тел.078 545-655  

 

 

  

10. МЗ Никиштани -
           Претседател:

           Г-дин Беадин Османи - тел.071 998-843  

 

 

 


 

11. УЗ Хром
           Претседател:

        Г-дин Томе Стојменовски- тел. 078 625-202  

 

 


 

12. МЗ Волково-Пржина -
           Претседател:

        Г-дин Љубомир Николиќ - 071 998-846  

 

Последно освежено ( Понеделник, 11 Јануари 2016 )
 

Translations

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French Greek Italian Serbian Turkish

Актуелности

Реализирани проекти 2012

Банер

Реализирани проекти

Банер

Линкови

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Огласи

Банер
bottom

Виста Груп (с) Copyright 2009. Сите права се заштитени.