Навигација

Училишни лиги

Банер

За граѓаните

Посетители

Има 12 гости присутни
Посетители досега: : 1451922

Project Appraisal Document

Банер

Мапа

Банер

Спортски прославен 20-ти Септември

Банер

Грижа и едукација на младата популација

Банер

Внатрешна ревизија

Банер

Политика за квалитет на Општина Ѓорче Петров

Банер

Насловна Профил на Општината > Урбани и месни заедници
Урбани и месни заедници PDF Печати Е-пошта
Web Admin   
Четврток, 04 Март 2010

 

Подрачјето на Општина Ѓорче Петров е организирано во облици на месна самоуправа. Согласно Законот за локална самоуправа, во градското подрачје тие имаа назив - урбани заедници, а во населените места - месни заедници. 
За решавање на прашања од непосредно и секојдневно значење за животот и работата на жителите од подрачјето на Урбаните и Месните заедници, согласно
Законите, Статутот и овие Правила, граѓаните во Урбаните и Месните заедници сегрижат за покренување на иницијативи:
- за решавање на прашања од комуналната инфраструктура (снабдување со вода за пиење, одводнување на отпадни води, одржување на хигиената и зеленилото, изградба и одржување на патната мрежа, уредување и одржување на гробиштата во селата)
-за одржување на објекти од јавен интерес (улици, културни и спортски објекти,
водоводи и др.),
-за заштита на животната средина и природата(заштита од загадување на водата, воздухот и почвата, заштита од прекумерна бучава и сл.)
-за покренување на иницијативи за уредување на просторот.
-за организирање на културни, спортски, забавни и други манифестации и
-за други работи од непосредно, секојдневно значење за животот и работата на граѓаните на подрачјето на Урбаните и Месните заедници (јавен превоз на
патници,образование,здравство и социјална заштита).
Урбаните и месните заедници вршаат и работи кои ќе им бидат делегирани од страна на Градоначалникот на Општина Ѓорче Петров
На територија на Општина Ѓорче Петров има организирани 9 Месни заедници.
 

1. УЗ Ѓорче Петров -
        
  Претседател:

          Г-ѓа Милка Спасевска - тел. 071 998 - 847

 
 

 


         
                                         

 2. УЗ Даме Груев -
           Претседател: 

           Г-дин Душко Спировски -тел.070 799-799  

 

 


                    
                                

 3. УЗ Дексион -

           Претседател:

         Г-дин. Методија Бебековски тел. 072 644 - 702

 

 


 

 

 4. МЗ Волково -

           Претседател:

           Г-дин Мире Боцевски - тел. 071 998-847   
 

 


 

 5. МЗ Кучково - 

            Претседател:

            Г-дин Јован Димишковски - тел.078 545-911

  

          


 

6. УЗ Мирче Ацев -

           Претседател:

           Г-дин Љубен Вељановски- тел.078 545-621.

 

 

 


 

7. МЗ Ново Село
           Претседател:

           Г-дин Коце Стојановски - тел.078 545-808

 

 

 


 

8. МЗ Кисела Јабука -
           Претседател:

         Г-дин Љупчо Мишевски - тел.071 998-841  

 

        

                                             


                                                  

 

 

9. МЗ Орман -
           Претседател:

         Г-дин Воислав Кајевски- тел.078 545-655  

 

 

  

10. МЗ Никиштани -
           Претседател:

           Г-дин Беадин Османи - тел.071 998-843  

 

 

 


 

11. УЗ Хром
           Претседател:

        Г-дин Томе Стојменовски- тел. 078 625-202  

 

 


 

12. МЗ Волково-Пржина -
           Претседател:

        Г-дин Љубомир Николиќ - 071 998-846  

 

Последно освежено ( Понеделник, 11 Јануари 2016 )
 

Translations

Macedonian Albanian Bulgarian Croatian English French Greek Italian Serbian Turkish

Актуелности

Реализирани проекти 2012

Банер

Реализирани проекти

Банер

Линкови

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Мисија и Визија

Банер
bottom

Виста Груп (с) Copyright 2009. Сите права се заштитени.