Совет на општина Ѓорче Петров

 

1. Илија Спасовски

тел. 071 376 032

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Зоран Лалевиќ

тел. 071 376 015

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. Ребека Илкова

тел. 071 347 908

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. Влатко Цветковски

тел. 071 347 969

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5. Марија Тодоровска

тел. 071 238 986

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6. Верка Перовска

тел. 071 348 041

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7. Гавро Маркоски

тел. 071 348 044

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8. Наташа Вучидолова Ристовска

тел. 071 348 905

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9. Бојан Петровски

тел. 071 348 920

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10. Никола Гичевски

тел. 071 348 921

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Гоце Петрушевски

тел. 071 349 041

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

12. Стефанија Стојмановска

тел. 071 345 276

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13. Александар Ѓорѓиевски

тел. 071 345 369

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

14. Методи Наковски

тел. 070 387 179

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15. Марија Андоновска

тел. 071 211 523

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

16. Дејанчо Дејанов

тел. 071 345 376

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17. Милка Спасевска

тел. 078 295 602

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

18. Данијел Апостолоски

тел. 071 346 735

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

19. Гоце Петрески

тел. 078 295 615

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

20. Зоран Најдановски

тел. 071 346 697

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

21. Јасмина Гачева

тел. 071 345 542

е-маил:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22. Данијела Николиќ

тел. 070 297 963

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

23. Славчо Мисајлески

тел. 071 348 099

е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.