Мени

Програми

ПРОГРАМА за остварување на социјална, детска и здравствена заштита во Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2023 година

ПРОГРАМА за активностите од областа на спортот, рекреацијата и поддршка на невладиниот сектор на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА на Општина Ѓорче Петров од областа на основното образование за 2023 година

ПРОГРАМА на Општина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности на жените и мажите во 2023 година

ПРОГРАМА Р10 и Ј7 за заштита на животна средина и природата  на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА за чист воздух на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА Г-10 и Д1, за подршка на Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република С.Македонија на подрачјето на Општина Ѓорче Петров

ПРОГРАМА за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на земјоделието за 2023 година

ПРОГРАМА за активностите на Општина Ѓорче Петров од областа на заштита на животна средина за 2023 година (Заштита од штетно дејство на водите)

ПРОГРАМА за заштита, спасување и управување со кризи на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА за јавни работи на територија на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА за урбано планирање „Ф" на Општина Ѓорче Петров за 2023 година

ПРОГРАМА за комунални дејности на Општина Ѓорче Петров за 2023 година


ПРОГРАМА за Чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2021 година

ПРОГРАМА за Jавна чистота на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМA за комунални дејности на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за активностите на oпштина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2021 година

ПРОГРАМА за подршка на Локален Економски Развој на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за меѓународна соработка на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на основното образование за 2021 година

ПРОГРАМA за изградба и одржување на јавни објекти во општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА За локални патишта сервисни и станбени улици во општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на предучилишното образование и воспитание за 2021 година

ПРОГРАМА за протоколарни активности и востановени традиционални активности на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за остварување на социјална и здраствена заштита во oпштина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за работа на Советот на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладиниот сектор за 2021 година

ПРОГРАМА ЗА УРБАНО ПЛАНИРАЊЕ ‘‘Ф‘‘ на Општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за заштита, спасување и управување со кризи на општина Ѓорче Петров за 2021 година

ПРОГРАМА за заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2021 година


ПРОГРАМА за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА За комунални дејности на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Ѓорче Петров

ПРОГРАМА за дезинфекција, дезинсекција и дератизација на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за заштита на животна средина и природата на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за заштита, спасување и управување со кризи на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА За изградба и одржување на Јавни објекти во општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за јавни работи на територија на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за оддржување и развој на јавно осветлување на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за активностите на oпштина Ѓорче Петров од областа на културата и поддршка на невладиниот сектор за 2022 година

ПРОГРАМА За локални патишта, сервисни и станбени улици на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА од областа на образованието на oпштина Ѓорче Петров зa 2022 година

ПРОГРАМА за остварување на социјална и здраствена заштита во општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА од областа на предучилишнот образование и воспитание на oпштина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА на oпштина Ѓорче Петров во областа на еднаквите можности на жените и мажите за 2022 година

ПРОГРАМА на општина Ѓорче Петров од областа на спортот, рекреацијата и поддршката на невладинот сектор за 2022 година

ПРОГРАМА За урбано планирање “Ф” на oпштина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за чист воздух на подрачјето на општина Ѓорче Петров за 2022 година

ПРОГРАМА за активностите на општина Ѓорче Петров од областа на земјоделието (земјоделско земјиште) за 2022 година

ПРОГРАМА за подршка на Локален Економски Развој на општина Ѓорче Петров за 2022 година

Календар на планирани настани


Пон
Вто
Сре
Чет
Пет
Саб
Нед
USAID_letok   logo_iso_2021 Finansiski_indikatori Corona_virus

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница.

Потребни ми се дополнителни информации | Политика за користење на колачиња (cookies)

Се согласувам Не се согласувам